Island 2008, Skogafoss (Island 2008, Skogafoss)

Auf dem Rückweg besuchten wir noch einmal den wunderschönen Wasserfall Skogafoss (Skógafoss).