Schottland 2002 In den Grampian Mountains 

Schottland 2002 ( 231 / 287 )

23. Oktober 2002, Grampians, Richtung Ballater

23. Oktober 2002, Grampians, Richtung Ballater (23. Oktober 2002, Grampians, Richtung Ballater)

Hier waren wir schon dicht bei Gairnshiel.